IV Studencka Konferencja Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych

Miło nam poinformować, że IV Studencka Konferencja Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych odbędzie się w dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 roku!

konf_19_004g_cmyk

Wydarzenie przeznaczone jest dla wszystkich roczników studentów oraz doktorantów. Podczas konferencji zaproszeni przez nas goście omówią zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty matematyki dyskretnej. Ponadto każdy z uczestników, po uprzednim zgłoszeniu, będzie miał możliwość przedstawienia referatu na wybrany przez siebie temat.

Spotykamy się już w najbliższy czwartek w sali 103, która znajduje się w łączniku A3-A4.

Koło Naukowe ABB

Czy słyszeliście o programie wspierającym uczniów i studentów chcących pogłębić swoje zainteresowania bądź wcielić ich praktyczną realizację w życie? Z taką inicjatywą wyszła firma ABB tworząc w 2012 roku Koło Naukowe ABB skierowane m.in. do członków kół studenckich. Obecna edycja jest wyjątkowa, ponieważ pierwszy raz bierze w niej udział zespół złożony z matematyków, w którego szeregi wchodzą członkowie naszego Koła.

Czwórka śmiałków, tj. Patrycja Gorzelańczyk, Weronika Obałek, Maciej Dobrzański i Paweł Dyraga, podjęła się zrealizowania projektu zatytułowanego Segmentacja obrazu przy użyciu teorii grafów. Ich głównym celem jest zapoznanie się z istniejącymi algorytmami grafowymi stosowanymi w segmentacji obrazów, a także próba ich rozszerzenia oraz wykorzystania w zagadnieniu zliczania obiektów statycznych bądź ruchomych. Ponadto, zespół planuje zaimplementować swoje rozwiązania w języku Python oraz – w miarę możliwości – przygotować aplikację, która będzie oparta na uzyskanych rezultatach.

Warto wspomnieć o pierwszych sukcesach projektu. Otóż Maciek i Paweł wygłosili referat o grafowych metodach segmentacji obrazu podczas Studenckiej Konferencji Zastosowań Matematyki DwuMIan organizowanej przez Wydział MIM Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział MiNI Politechniki Warszawskiej i zajęli drugie miejsce w konkursie referatów studenckich w ścieżce zastosowań matematyki.

Pozostali członkowie KNMD kibicują projektowi i życzą sukcesu swoim koleżankom i kolegom! 🙂

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Spotkanie otwarte

Cześć!
W najbliższy wtorek, tj. 12 marca, odbędzie się spotkanie otwarte naszego Koła. Jeśli nudzi was program studiów i chcielibyście poznać matematykę od nieco innej strony, to spotkanie z nami może być dobrym początkiem.
Bonusy dla odważnych – darmowe ciastka!

tiff2pdf

Student’s Educational Conference „Mathematical Spring 2019”

Cześć!

Zachęcamy do wzięci udziału w „Mathematical Spring 2019”!

Na początku maja tego roku odbędzie się konferencja związana z tematyką topologiczną w Rosji w miejscowości Niżny Novogrod na uczelni zaprzyjaźnionej z naszym wydziałem.

Szczegółowe informacje zostały podane tutaj.

Walne Zgromadzenie Członków Koła

W dniu 22.10.2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych Żmirłacz. Prezes ustępującego Zarządu Karolina Szopa przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła za poprzedni rok. Wymieniła sukcesy organizacyjne, którymi niewątpliwie były osiągnięcia naukowe grup pracujących nad problemami otwartymi matematyki dyskretnej, wyjazdy na obozy naukowe, przygotowanie III Studenckiej Konferencji KNMD, współpraca z innymi kołami naukowymi podczas Skołowanego weekendu czy Festiwalu Nauki. Prezes ustępującego Zarządu wspomniała także o uczestnictwie w ogólnopolskich konferencjach naukowych, a także zaangażowaniu Koła w życie Wydziału i Uczelni.

Następnie przeprowadzono głosowanie, podczas którego członkowie Koła wybrali nowy zarząd. Funkcję prezesa objęła Magdalena Szuba, wiceprezesem został Paweł Tokarski, natomiast sekretarzem została Weronika Obałek.

Spotkanie otwarte

Cześć!

Zapraszamy na spotkanie otwarte, które odbędzie się 29 października o godzinie 14:45 w sali 406, łącznik A3/A4. Podczas spotkania przedstawimy ini­cja­ty­wy, któ­ry­mi się zaj­mu­je­my, opowiemy o naszych osią­gnię­ciach oraz pla­nach na przyszłość. Dołącz do nas!


Walne zebranie koła

Serdecznie zapraszamy na wal­ne zebra­nie koła, na któ­rym zosta­nie wybra­ny nowy zarząd. Pod­su­mu­je­my tak­że ubie­gły semestr i omó­wi­my pla­ny na roz­po­czy­na­ją­cy się rok aka­de­mic­ki. Spotkanie odbędzie się 22.10.2018 r. o 15:00 w sali 406 w łączniku A3-A4.

Do zobaczenia!

Kolejna konferencja za nami!

W dniach od 7 do 9 czerwca 2018 roku odbyła się III Studencka Konferencja Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych ,,Żmirłacz”. Celem przedsięwzięcia było promowanie różnych dziedzin matematyki dyskretnej wśród studentów oraz zachęcenie zarówno uczestników, jak i zaproszonych gości do rozważenia nierozwiązanych jeszcze problemów. Ponadto członkowie koła mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia w badanych przez nich zagadnieniach.

W wydarzeniu wzięło udział 62 zarejestrowanych uczestników. W ciągu trzech dni referaty wygłosiło 5 gości specjalnych, 4 doktorantów i doktorów, a także 5 studentów. Dodatkowo 7 czerwca odbyły się warsztaty, które poprowadziła dr hab. Elżbieta Sidorowicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ze względów organizacyjnych konferencja została przeprowadzona w dwóch miejscach – sali 103 znajdującej się w łączniku budynków A3-A4 oraz sali 1.8 znajdującej się w budynku B7. Dla wszystkich osób biorących udział przewidziano pakiety upominkowe oraz poczęstunek w postaci kawy, herbaty, ciasteczek oraz sałatek. Natomiast organizatorzy z dumą prezentowali przygotowane specjalnie na tę okazję koszulki promujące ich koło. 8 czerwca urządzono uroczysty obiad dla zaproszonych gości oraz pracowników Katedry Matematyki Dyskretnej. Ponadto zorganizowano dwa wieczory integracyjne (7, 8 czerwca), w trakcie których uczestnicy mogli odpocząć przy różnorakich grach planszowych. Konferencja zakończyła się 9 czerwca wraz z referatem przeprowadzonym przez jednego ze studentów.

Zapraszamy do galerii!

Nagroda dla opiekuna

Z wielkim entuzjazmem informujemy, że opiekun koła dr Monika Pilśniak została laureatką pierwszej edycji międzynarodowej nagrody im. Petry Šparl dla młodych matematyczek, ustanowionej przez Słoweńskie Towarzystwo Matematyki Dyskretnej i Stosowanej. Uroczystość odbyła się 27 maja br. na konferencji „Graphs, groups and more” w Koprze z udziałem ponad stu matematyków z prawie 30 krajów. Laureatka wygłosiła na niej specjalny zaproszony wykład. W ramach nagrody została także zaproszona do wygłoszenia wykładów na wszystkich trzech publicznych uniwersytetach słoweńskich: w Koprze, Lublanie i Mariborze. Została też na stałe włączona w skład kapituły nagrody.

Więcej informacji tutaj.

Serdecznie gratulujemy!

E-sportowe emocje z Samsungiem

Cześć!

Serdecznie zapraszamy do podjęcia e-sportowego wyzwania! Tuż przed III Studencką Konferencją KNMD – 6 czerwca od godziny 9:00 do 17:00 na terenie wydziału Matematyki Stosowanej będziemy gościć przedstawicieli firmy Samsung promujących program ambasadorski. W programie spotkania przewidziano konkurs z nagrodami, a także orzeźwiający poczęstunek!

Więcej szczegółów tutaj.

Do zobaczenia!