02.06.2016 CZWARTEK
s. 103, A3-A4
od 8:30 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:05 Otwarcie konferencji, Vsevolod Vladimirov
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
9:05 – 10:05 Partition of graphs into connected subgraphs, Olivier Baudon
Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique, Bordeaux
10:05 – 10:30 Przerwa kawowa
10:30 – 10:50 Definicje i zastosowania dowolnych podziałów grafów, Kamil Pawłowski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
10:55 – 11:15 Podziały na żywo grafów gęstych, Angelika Dudzik
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
11:20 – 11:40 Podziały na żywo grafów gęstych małych rzędów, Jakub Kwaśny
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
11:45 – 12:15 Krótki wstęp do teorii Ramseya, Andrzej Dudek
Western Michigan University, Kalamazoo
12:15 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:00 Czułe słówka, Jarosław Grytczuk
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
15:00 – 15:20 Przerwa kawowa
15:20 – 16:00 Jabłko czy truskawka?, Bartłomiej Bosek
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
16:05 – 16:25 Definicje i własności grafów iloczynowych, Jakub Oleksy
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
16:30 – 17:00 Kolorowania wierzchołkowe grafów iloczynowych przełamujące automorfizmy, Jan Bączek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
17:00 – 17:20 Przerwa kawowa
17:20 – 17:50 Kolorowania krawędziowe grafów iloczynowych przełamujące automorfizmy, Beata Palonek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
17:55 – 18:15 Zastosowania kolorowań przełamujących automorfizmy, Agnieszka Burkot
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
19:00
AFK, Toruńska 5
Wieczór gier planszowych

03.06.2016 PIĄTEK
9:30 – 10:30
s.118, A3
Rozgrywane kolorowanie grafów, Elżbieta Sidorowicz
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:30
s.118, A3
Warsztaty: Gry na grafach, Elżbieta Sidorowicz
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
12:30 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 14:20
s.103, A3-A4
On bounded colourings, Mohammed Senhaji
Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique, Bordeaux
14:25 – 14:55
s.103, A3-A4
Twierdzenie Eulera dla hipergrafów, Paweł Naroski
Politechnika Warszawska, Warszawa
15:00 – 15:20
s.103, A3-A4
Historia liczb Catalana, Dominik Bojko
Politechnika Wrocławska, Wrocław

04.06.2016 SOBOTA
11:00 Wycieczka – zwiedzanie Krakowa

Wersja harmonogramu nie jest ostateczna. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian.