Poniżej prezentujemy grupy, które działają w ramach Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych Żmirłacz. Każda z nich innym zagadnieniem z matematyki dyskretnej.

    • Grafy bez gwiazd indukowanych
    • Hipoteza 1−2−3
    • Rozgrywane kolorowania grafów
    • Segmentacja obrazów przy użyciu teorii grafów
    • Hipoteza o kolorowaniu krawędziowym rozróżniającym sąsiednie wierzchołki