prof. Olivier Baudon
Od ponad 25 lat związany z Uniwersytetem w Bordeaux, gdzie wykłada przedmioty związane z teorią grafów, algorytmiką i programowaniem. Członek Zarządu Głównego stowarzyszenia Société Informatique de France, a także organizator rozpoznawalnej na całym świecie cyklicznej konferencji Bordeaux Graph Workshop. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się podziały grafów na podgrafy spójne, lokalnie nieregularne, czy zawierające określone wierzchołki. Był członkiem jednego z dwóch zespołów, które wprowadziły pojęcie grafów dowolnie podzielnych. Wiele spośród jego publikacji powstało w ramach współpracy z Katedrą Matematyki Dyskretnej Wydziału Matematyki Stosowanej.

 

prof. Andrzej Dudek
Profesor Wydziału Matematyki Western Michigan University w Kalamazoo. W roku 2010 otrzymał wraz z Bartłomiejem Boskiem nagrodę „Open Mind” dla najlepszego polskiego młodego matematyka w dziedzinie kombinatoryki. Organizuje cykliczne warsztaty The 2nd Lake Michigan Workshop on Combinatorics and Graph Theory. W swojej pracy naukowej zajmuje się problemami ekstremalnymi, w szczególności teorią Ramseya, bada także cykle Hamiltona oraz hipergrafy. W 2008 roku zdobył 50 dolarów nagrody za rozwiązanie problemu postawionego przez Paula Erdősa.

 

prof. Jarosław Grytczuk
Pracownik Zespołu Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakładu Algebry i Kombinatoryki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jego działalność dydaktyczna dotyczy zagadnień kombinatorycznych, gier oraz algorytmów na grafach, a także powiązań matematyki z muzyką klasyczną. Organizator Polskich Konferencji Kombinatorycznych, które odbywają się regularnie od 2006 r. Prowadzi badania na temat kolorowań grafów oraz gier kombinatorycznych, często stosuje w nich metody niekonstruktywne. Chętnie angażuje się w działalność popularyzatorską w formie wykładów oraz artykułów.

 

prof. Elżbieta Sidorowicz
Związana z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. W swojej pracy naukowej zajmuje się kolorowaniem grafów, traktowanym jako podział zbioru wierzchołków danego grafu na podzbiory, które spełniają pewne określone warunki. Oprócz tego jej zainteresowania obejmują gry na grafach oraz podgrafy zabronione. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi, między innymi w Niemczech, w Czechach, w RPA, na Węgrzech, dwukrotnie odbyła staż naukowy w LaBRI w Bordeaux. Od 2007 r. jest organizatorem cyklicznej konferencji naukowej Workshop on Graph Theory – Colourings, Independence and Domination, jednej z ważniejszych międzynarodowych konferencji dotyczących teorii grafów odbywających się w Polsce.