Załączamy poniżej harmonogram VII Studenckiej Konferencji KNMD „Żmirłacz”. Jest on również dostępny pod adresem: HARMONOGRAM. Przypominamy, że konferencja odbywa się w dniach 8-9 grudnia 2023 r.

Harmonogram konferencji