Harmonogram

Załączamy harmonogram VI edycji Studenckiej Konferencji KNMD ŻMIRŁACZ. <3Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Miejsce, w którym będą odbywać się planszówki, zostanie ogłoszone podczas konferencji.

Spotkanie otwarte

Chcesz poznać mate­ma­ty­kę od innej strony? Posze­rzyć swo­ją wie­dzę z mate­ma­ty­ki dyskretnej? A może poznać nowych ludzi? Nasze koło jest dla Ciebie! Zapra­sza­my na spo­tka­nie otwar­te, w trak­cie któ­re­go opo­wie­my o naszej dzia­łal­no­ści i pla­nach na naj­bliż­szy rok. Spo­tka­nie odbę­dzie się 8 listopada o godzi­nie 18:00 w…

Spotkanie otwarte

Interesuje cię matematyka dyskretna? Masz głowę pełną matematycznych pomysłów? A może szukasz inspiracji? Chcesz zaangażować się w życie Wydziału? Daj się poznać! Przyjdź na nasze spotkanie otwarte. Dowiesz się, czym się zajmujemy i jak stać się częścią naszego koła. Spotkanie…