25.05.2017 CZWARTEK
s. 103, A3-A4

 

14:00 – 14:05 Otwarcie konferencji, dr Jerzy Stochel, Prodziekan  ds. dydaktyki Wydziału Matematyki Stosowanej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
14:05 – 14:50 New bound for nonrepetitive sequences of arithmetic progressions, doc. RNDr. Roman Soták, Ph.D.

Pavol Jozef Šafárik University, Koszyce, Słowacja

14:55 – 15:15 Structure of k-planar graphs, Erika Vojtkova

Pavol Jozef Šafárik University, Koszyce, Słowacja

15:15 – 15:35 Przerwa kawowa
15:35 – 15:55 Problem samotnego biegacza, Maciej Kowalski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
16:00 – 16:45 Ramsey numbers – yesterday, today and tomorrow,
dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG
Uniwersytet Gdański, Gdańsk
16:45 – 17:05 Przerwa kawowa
17:05 – 17:25 Some results on homogeneous colourings, Mária Janicová
Pavol Jozef Šafárik University, Koszyce, Słowacja
17:30 – 17:50 On existence of cycles of specific lengths in planar
and polyhedral graphs
, Matka Sabová
Pavol Jozef Šafárik University, Koszyce, Słowacja

 

26.05.2017 PIĄTEK

9:30 – 10:15 Local dimensions of planar posets, dr Bartłomiej Bosek

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

10:20 – 10:40 Introduction to distinguishing index of graphs,
Szymon Musiał

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

10:40 – 11:00 Distinguishing index of star-free graphs
Ernest Kargul

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

11:00 – 11:20 Przerwa kawowa
11:20 – 12:05 From 1-2-3 conjecture to Riemann hypothesis,
prof. dr hab.
Jarosław Grytczuk,
Politechnika Warszawska, Warszawa
12:10 – 12:30 Zastosowanie algorytmów w procesach rekrutacji,

Konrad Nowak

Nonstop

12:30 – 12:50 Przerwa kawowa
12:50 – 13:10 Optymalizacja w przemyśle energetycznym i inżynierii środowiska – możliwe zastosowania, Łukasz Grabowski

Unicore

13:15 – 13:55 Dostarczanie usług w chmurze obliczeniowej w oparciu
o model autonomicznego przetwarzania

Samsung
14:00 – 16:00 Przerwa obiadowa
16:00 – 16:40 Uczenie maszynowe i eksplozja danych – jak zmienia się współczesny świat

Samsung

16:45 – 17:25 Uczenie maszynowe w bezpieczeństwie: a po co to komu?
Samsung
19:00
AFK, Toruńska 5
Wieczór gier planszowych

 

27.05.2017 SOBOTA

10:00 – 10:45 Edge-colouring variations, doc. dr. Borut Lužar

Faculty of Information Studies, Novo Mesto, Słowenia

10:50 – 11:10 Improved condition on hamiltonian biconnectedness, Kamil Pawłowski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków

11:10 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:15 The Kotzig theorem and its variations,
doc.
RNDr. Tomáš Madaras Ph.D.

Pavol Jozef Šafárik University, Koszyce, Słowacja

12:30 Wycieczka po Krakowie