Obecny zarząd koła został wybrany na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła w dniu 09.11.2022 r.

Prezes: Gabriela Makar

Wiceprezes: Juliana Palmen

Sekretarz: Julia Rothkegel