Obecny zarząd koła został wybrany na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła w dniu 09.11.2023 r.

Prezes: inż. Jakub Prejznar

Wiceprezes: Igor Kowalski

Sekretarz: Juliana Palmen