Grupa zajmuje się udowodnieniem, że indeks rozróżniający grafów, które nie zawierają jako podgrafu indukowanego gwiazdy o n liściach jest mniejszy lub równy od n-1. Konstruktywny dowód oparty na algorytmie został opublikowany w 2018 roku w ramach pracy naukowej pod tytułem ,,Edge-distinguishing of star-free graphs‘’. Obecnie grupa planuje zająć się tą tematyką dla przypadku grafów nieskończonych.