IV Studencka Konferencja KNMD zbliża się wielkimi krokami! Pragniemy przedstawić prelegentów tegorocznej edycji organizowanego przez nas wydarzenia.

prof. Jarosław Grytczuk

Jest on pracownikiem Zakładu Algebry i Kombinatoryki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, współpracuje również z Zespołem Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego działalność dydaktyczna dotyczy zagadnień kombinatorycznych, gier oraz algorytmów na grafach, a także powiązań matematyki z muzyką klasyczną. Organizator Polskich Konferencji Kombinatorycznych, które odbywają się regularnie od 2006 r. Prowadzi badania na temat kolorowań grafów oraz gier kombinatorycznych, często stosuje w nich metody niekonstruktywne. Chętnie angażuje się w działalność popularyzatorską w formie wykładów oraz artykułów.

dr Andrzej Grzesik
Na co dzień pracuje w Zespole Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale prowadzi również współpracę z uniwersytami w Poznaniu, Warszawie oraz w Warwick w Wielkiej Brytanii. W swojej pracy naukowej zajmuje się zastosowaniem algebr flagowych do rozwiązywania problemów ekstremalnych, stosuje też metody probabilistyczne do zagadneń grafowych. Laureat LV Olimpiady Matematycznej oraz Międzynarodowych Mistrzostw Francji w Grach Matematycznych i Logicznych, od 2009 członek Komitetu Głównego OM.

dr Mária Maceková

Zatrudniona w Instytucie Matematyki Uniwersytetu P.J. Šafárika w Koszycach. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół własności grafów planarnych, w szczególności ich kolorowań oraz istnienia ścieżek o zadanych stopniach wierzchołków.

dr Przemysław Gordinowicz
Pracownik Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej. Prowadzone przez niego badania dotyczą algorytmów grafowych, gier na grafach, a także teorii Ramseya czy własności rozszerzania grafów skończonych oraz nieskończonych. Dwukrotny laureat Olimpiady Informatycznej.

prof. Andrzej Ruciński
Profesor Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, związany również z Emory University w Atlancie. Wśród jego licznych zainteresowań naukowych wymienić można metody niekonstruktywne, grafy losowe, teorię Ramseya, hipergrafy, czy kombinatorykę. Jest redaktorem czasopisma naukowego Random Structures & Algorithms, a także autorem pięciu książek oraz ponad 120 artykułów naukowych. Udziela licznych referatów popularnonaukowych.