Grupa została utworzona w ramach podjęcia współpracy z firmą ABB poprzez projekt Koło Naukowe ABB. Zespół zajmuje się segmentacją obrazu wykorzystując takie pojęcia z teorii grafów jak: minimalne drzewo rozpinające, k-spójność oraz cięcia i przepływy w grafie. Projekt opiera się na opracowywaniu algorytmów segmentacji oraz ich implementacji w języku programowania Python. Uzyskane dotychczas rezultaty zostały wykorzystywane w problematyce zliczania pszczół oraz śledzenia obiektów.