Działalność publikacyjna koła ma charakter naukowy oraz popularnonaukowy. Członkowie koła pracują nad problemami otwartymi, czego rezultatem są prace naukowe. Oprócz tego okazjonalnie powstają też artykuły w czasopiśmie KNMD, które popularyzuje zastosowania matematyki dyskretnej wśród społeczności AGH.