Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową wersją harmonogramu V Studenckiej Konferencji KNMD!

Harmonogram

V Studenckiej Konferencji KNMD

27.05.2021 Czwartek

10:00 – 10:10 Otwarcie – Prodziekan Wydziału Matematyki Stosowanej ds. studenckich dr Jolanta Golenia
10:10 – 11:10 Florian Lehner – „Cops, robbers, donuts, and teleportation”
11:10 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:30 Frantisek Kardos – „Entropy compression — a tutorial”
12:30 – 13:30

 

 Przerwa obiadowa

 

13:30 – 14:00 Eryk Tadeusz Lipka – „Automatyczność ciągu ostatnich niezerowych cyfr n! w systemie pozycyjnym o zadanej podstawie”
14:00 – 14:30 Jakub Perlak – „Układanki okiem matematyka”
14:30 – 14:45 Przerwa kawowa
14:45 – 15:15 Mariusz Niwiński – „Teoria kategorii w programowaniu funkcyjnym”
15:15 – 15:45 Maciej Dębniak – „Projektowanie oraz procesy tworzenia warstwy logicznej aplikacji webowych”

 

28.05.2021 Piątek

10:00 – 10:30 Marinus Bouwman – „Introducing KNAPP and the use of applied mathematics in warehouse optimization”Automatisierung für Produktion, Distribution und Point-of-Sale I KNAPP
10:30 – 11:00 Izabela Palonek –  „Pallet Loading Problem”
11:00 – 11:30 Weronika Obałek –  „A Branch and Cut algorithm for the Pallet Loading Problem.”
11:30 – 14:00

 

 Przerwa obiadowa

 

14:00 – 15:00 Jarosław Grytczuk – „Richelieu i tajemnica słów kartezjańskich”
15:00 – 15:15 Przerwa kawowa
15:15 – 15:45 Katarzyna FurmańskaHitachi completes acquisition of ABB's Power Grids Business. Hitachi ABB Power Grids Ltd begins operation - BatteryIndustry.tech
15:45 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15 – 17:15 Elżbieta Sidorowicz – „Rozgrywane kolorowanie grafów”