Koło Naukowe ABB

Czy słyszeliście o programie wspierającym uczniów i studentów chcących pogłębić swoje zainteresowania bądź wcielić ich praktyczną realizację w życie? Z taką inicjatywą wyszła firma ABB tworząc w 2012 roku Koło Naukowe ABB skierowane m.in. do członków kół studenckich. Obecna edycja…

Spotkanie otwarte

Cześć! W najbliższy wtorek, tj. 12 marca, odbędzie się spotkanie otwarte naszego Koła. Jeśli nudzi was program studiów i chcielibyście poznać matematykę od nieco innej strony, to spotkanie z nami może być dobrym początkiem. Bonusy dla odważnych – darmowe ciastka!

Walne Zgromadzenie Członków Koła

W dniu 22.10.2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych Żmirłacz. Prezes ustępującego Zarządu Karolina Szopa przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła za poprzedni rok. Wymieniła sukcesy organizacyjne, którymi niewątpliwie były osiągnięcia naukowe grup pracujących nad problemami otwartymi matematyki…

Spotkanie otwarte

Cześć! Zapraszamy na spotkanie otwarte, które odbędzie się 29 października o godzinie 14:45 w sali 406, łącznik A3/A4. Podczas spotkania przedstawimy ini­cja­ty­wy, któ­ry­mi się zaj­mu­je­my, opowiemy o naszych osią­gnię­ciach oraz pla­nach na przyszłość. Dołącz do nas!

Walne zebranie koła

Serdecznie zapraszamy na wal­ne zebra­nie koła, na któ­rym zosta­nie wybra­ny nowy zarząd. Pod­su­mu­je­my tak­że ubie­gły semestr i omó­wi­my pla­ny na roz­po­czy­na­ją­cy się rok aka­de­mic­ki. Spotkanie odbędzie się 22.10.2018 r. o 15:00 w sali 406 w łączniku A3-A4. Do zobaczenia!

Kolejna konferencja za nami!

W dniach od 7 do 9 czerwca 2018 roku odbyła się III Studencka Konferencja Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych ,,Żmirłacz”. Celem przedsięwzięcia było promowanie różnych dziedzin matematyki dyskretnej wśród studentów oraz zachęcenie zarówno uczestników, jak i zaproszonych gości do rozważenia nierozwiązanych…

Nagroda dla opiekuna

Z wielkim entuzjazmem informujemy, że opiekun koła dr Monika Pilśniak została laureatką pierwszej edycji międzynarodowej nagrody im. Petry Šparl dla młodych matematyczek, ustanowionej przez Słoweńskie Towarzystwo Matematyki Dyskretnej i Stosowanej. Uroczystość odbyła się 27 maja br. na konferencji „Graphs, groups…

E-sportowe emocje z Samsungiem

Cześć! Serdecznie zapraszamy do podjęcia e-sportowego wyzwania! Tuż przed III Studencką Konferencją KNMD – 6 czerwca od godziny 9:00 do 17:00 na terenie wydziału Matematyki Stosowanej będziemy gościć przedstawicieli firmy Samsung promujących program ambasadorski. W programie spotkania przewidziano konkurs z…