Interesuje cię matematyka dyskretna?
Masz głowę pełną matematycznych pomysłów?
A może szukasz inspiracji?
Chcesz zaangażować się w życie Wydziału?

Daj się poznać! Przyjdź na nasze spotkanie otwarte. Dowiesz się, czym się zajmujemy i jak stać się częścią naszego koła.

Spotkanie odbędzie się 4 listopada o godzinie 19:00 w sali 303, łącznik A3/A4. Podczas spotkania przedstawimy ini­cja­ty­wy, któ­ry­mi się zaj­mu­je­my, opowiemy o naszych osią­gnię­ciach oraz pla­nach na przyszłość. Zapraszamy!

Spotkanie otwarte