Cześć!

Zapraszamy na spotkanie otwarte, które odbędzie się 29 października o godzinie 14:45 w sali 406, łącznik A3/A4. Podczas spotkania przedstawimy ini­cja­ty­wy, któ­ry­mi się zaj­mu­je­my, opowiemy o naszych osią­gnię­ciach oraz pla­nach na przyszłość. Dołącz do nas!


Spotkanie otwarte