W dniu 22.10.2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych Żmirłacz. Prezes ustępującego Zarządu Karolina Szopa przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła za poprzedni rok. Wymieniła sukcesy organizacyjne, którymi niewątpliwie były osiągnięcia naukowe grup pracujących nad problemami otwartymi matematyki dyskretnej, wyjazdy na obozy naukowe, przygotowanie III Studenckiej Konferencji KNMD, współpraca z innymi kołami naukowymi podczas Skołowanego weekendu czy Festiwalu Nauki. Prezes ustępującego Zarządu wspomniała także o uczestnictwie w ogólnopolskich konferencjach naukowych, a także zaangażowaniu Koła w życie Wydziału i Uczelni.

Następnie przeprowadzono głosowanie, podczas którego członkowie Koła wybrali nowy zarząd. Funkcję prezesa objęła Magdalena Szuba, wiceprezesem został Paweł Tokarski, natomiast sekretarzem została Weronika Obałek.

Walne Zgromadzenie Członków Koła