Czy słyszeliście o programie wspierającym uczniów i studentów chcących pogłębić swoje zainteresowania bądź wcielić ich praktyczną realizację w życie? Z taką inicjatywą wyszła firma ABB tworząc w 2012 roku Koło Naukowe ABB skierowane m.in. do członków kół studenckich. Obecna edycja jest wyjątkowa, ponieważ pierwszy raz bierze w niej udział zespół złożony z matematyków, w którego szeregi wchodzą członkowie naszego Koła.

Czwórka śmiałków, tj. Patrycja Gorzelańczyk, Weronika Obałek, Maciej Dobrzański i Paweł Dyraga, podjęła się zrealizowania projektu zatytułowanego Segmentacja obrazu przy użyciu teorii grafów. Ich głównym celem jest zapoznanie się z istniejącymi algorytmami grafowymi stosowanymi w segmentacji obrazów, a także próba ich rozszerzenia oraz wykorzystania w zagadnieniu zliczania obiektów statycznych bądź ruchomych. Ponadto, zespół planuje zaimplementować swoje rozwiązania w języku Python oraz – w miarę możliwości – przygotować aplikację, która będzie oparta na uzyskanych rezultatach.

Warto wspomnieć o pierwszych sukcesach projektu. Otóż Maciek i Paweł wygłosili referat o grafowych metodach segmentacji obrazu podczas Studenckiej Konferencji Zastosowań Matematyki DwuMIan organizowanej przez Wydział MIM Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział MiNI Politechniki Warszawskiej i zajęli drugie miejsce w konkursie referatów studenckich w ścieżce zastosowań matematyki.

Pozostali członkowie KNMD kibicują projektowi i życzą sukcesu swoim koleżankom i kolegom! 🙂

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Koło Naukowe ABB