grantDecyzją komisji konkursowej „Grant Rektorski” 2016, otrzymaliśmy dofinansowanie do dwóch projektów, które planujemy zrealizować w przyszłym semestrze.

Pierwszym z nich jest obóz naukowy, na którym członkowie koła będą mieli okazję podyskutować na temat osiągniętych wyników naukowych oraz zintegrować się, co poskutkuje lepszą współpracą w przyszłości. Będzie to pierwszy tego typu wyjazd, a jako że działamy od niedawna, to chcemy się lepiej poznać. Zależy nam też na pokazaniu młodszym członkom koła, jak dynamicznie rozwija się matematyka dyskretna i jak wiele jest jeszcze do odkrycia w tej dziedzinie.

Drugi projekt to konferencja naukowa, dzięki której członkowie koła będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi wynikami badań naukowych w dziedzinie matematyki dyskretnej ze szczególnym uwzględnieniem teorii grafów, a także przedstawić własne wyniki badań szerszej publiczności. Konferencja taka byłaby unikalna na Wydziale Matematyki Stosowanej, ponieważ żadna z konferencji studenckich odbywających się do tej pory nie stawiała sobie jako głównego celu wymiany wyników naukowych, lecz raczej popularyzację matematyki i przedstawianie rozwiązań znanych już dawno.

Mamy nadzieję, że dzięki tego typu wymianie doświadczeń powstaną nowe pomysły, a te dwa wydarzenia staną się początkiem nowej, pięknej tradycji w naszym kole. Dyskretnie liczymy też na współpracę członków koła w ramach obu projektów.

 

 

Granty Rektora