W dniach 25 – 27 maja 2017 roku odbyła się II Studencka Konferencja Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych. Przez trzy dni mieliśmy zaszczyt gościć wybitnych matematyków z Polski (dr Bartłomiej Bosek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Tomasz Dzido z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Jarosław Grytczuk z Politechniki Warszawskiej), Słowacji (doc. RNDr. Roman Soták, doc. RNDr. Tomas Madaráš z Pavol Jozef Šafárik University w Koszycach) i Słowenii (doc. dr. Borut Lužar z Faculty of Information Studies, Novo Mesto), a także studentów i doktorantów reprezentujących następujące ośrodki akademickie: Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i oczywiście Akademię Górniczo-Hutniczą.

Podczas konferencji poruszono wiele ważnych zagadnień dotyczących współczesnej matematyki i przedstawiono problemy otwarte. Uczestnicy mogli także poznać wyniki badań naukowych zaproszonych gości. Podjęte tematy dotyczyły między innymi liczb Ramseya, kolorowań rozróżniających, kolorowań krawędziowych, hipotezy 1-2-3 czy hamiltonowskiej bispójności. Swój udział w konferencji mieli także studenci i doktoranci – mogliśmy posłuchać o matematycznych zainteresowaniach, prowadzonych badaniach, a także o odkryciach, którymi mogą się pochwalić. Uczestnicy konferencji, zaciekawieni tematami prezentowanymi przez prelegentów, aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu często zadając pytania i podejmując rozmowy z autorami referatów.

Istotnym punktem programu konferencji były także referaty przygotowane przez reprezentantów zaproszonych firm – Nonstop i Samsung. Celem wystąpień było przede wszystkim zaprezentowanie roli matematyki w codziennych wyzwaniach, omówienie modeli matematycznych stosowanych w ich działalności, a także przedstawienie ofert pracy. Wystąpienia sponsorów spotkały się z zainteresowaniem studentów, żywymi dyskusjami oraz długimi rozmowami z reprezentantami firm.

Konferencji towarzyszyły także inne atrakcje mające na celu zintegrowanie studentów goszczących w Krakowie. Wieczory spędziliśmy przy grach planszowych wymieniając się swoimi spostrzeżeniami na temat referatów, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami, a także zdobywając cenne kontakty.

II Studencka Konferencja Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych