W czwartek 13.10 odbyło się kolejne spotkanie Koła, tym razem otwarte. Zgodnie z zapowiedzią, podczas niego przyjęto nowych członków oraz przedstawiono możliwe tematy prac Koła w tym roku akademickim.


W momencie rozpoczęcia spotkania sala wydawała się już pełna, jednak mimo to przez kilka kolejnych minut wielokrotnie do spotkania dołączały kolejne osoby. Kamil Pawłowski, prezes Koła, rozpoczął spotkanie wystąpieniem podobnym do tego z zeszłotygodniowego Walnego Zebrania, jednak tym razem poświęcił uwagę przede wszystkim planom naukowym Koła.
Następnie do prezentacji tematów przystąpili kolejni pracownicy Wydziału Matematyki Stosowanej. Wszyscy zostali przyjęci przez salę ze zrozumieniem, wielu okazało zainteresowanie już w momencie przedstawiania. Prezentujący zapewnili o wsparciu merytorycznym dla Koła w zakresie tych tematów. Po pracownikach ostatni temat przybliżył Kamil Pawłowski, który zaraz potem zachęcił obecnych członków do wybierania nowych kierunków pracy, a nowo przybyłych do nieodczuwania żadnyh obaw i dołączenia do grup. Przypomniał, że rok temu wszyscy członkowie byli w takiej samej sytuacji, a zaowocowało to wynikami naukowymi.
Spotkanie zakończyło się złożeniem deklaracji członkowskich. Koło zasiliło w tym roku akademickim co najmniej pięcioro nowych członków, co oznacza, że powiększyło się ono w stosunku do zeszłego roku. Mamy nadzieję, że przyniesie to za sobą dalsze sukcesy.


Spotkanie w sprawie tematów pracy