Dnia 6.10.2016 odbyło się pierwsze po wakacjach Walne Zebranie Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych „Żmirłacz”. Nowy rok akademicki przyniósł wiele zmian, do których członkowie koła odnieśli się na Zebraniu.
Przede wszystkim, należało wysłuchać sprawozdania Zarządu za zeszły rok. Ustępujący prezes Jakub Kwaśny opowiedział o wyzwaniach, działaniach i osiągniętych celach pierwszego roku istnienia Koła. Zgromadzenie przyjęło jego sprawozdanie jednogłośnie. Następnie należało wybrać nowy Zarząd. Część członków Koła, w tym część Zarządu zakończyła studia drugiego stopnia, więc wiadomo było że zmiany będą istotne. Wyłoniono następujących kandydatów: na prezesa Kamil Pawłowski, na wiceprezesa Katarzyna Pal, na sekretarza Natalia Czyżewska. W tajnym głosowaniu zostali oni jednogłośnie zaakceptowani przez członków Koła. Nowy prezes, Kamil Pawłowski przystąpił do zarysowania planu działania Koła na następny rok akademicki. Celem nowego Zarządu jest wzmocnienie działalności naukowej Koła przez zorganizowanie mniejszych grup z których każda będzie zajmować się innymi problemami oraz zwiększenie liczby prac naukowych, w których będzie miał udział Żmirłacz w tym roku akademickim.
W celu wybrania tematów i grup, a także wprowadzenia nowych członków w działalność Koła zapowiedziane zostało spotkanie 13.10.2016 o godzinie 11:30 w sali 304 w A3/A4, na które serdecznie zapraszamy.

Walne Zebranie Członków Koła