W dniach 13-15 maja br. trzy przedstawicielki Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych wzięły udział w konferencji studenckiej „Oblicze” 2016 organizowanej po raz trzeci na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Koło reprezentowały studentki czwartego roku: Anna Pączek, Beata Palonek i Agnieszka Burkot. Poniżej zamieszczamy relację z wyjazdu.

„Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów inauguracyjnych wygłoszonych przez pracowników UAMu oraz licznych referatów studenckich z najróżniejszych dziedzin matematyki. Nas oczywiście interesowały najbardziej te o tematyce dyskretnej 🙂 W piątek wieczorem miałyśmy przyjemność wziąć udział w wieczorze gier planszowych i zintegrować się z pozostałymi uczestnikami.

W sobotę rano Agnieszka Burkot wygłosiła referat na temat grafów dowolnie podzielnych na żywo, w którym przedstawiła obszar zainteresowań sekcji Strukturalnej Teorii Grafów w ostatnich miesiącach oraz rezultaty, które ta sekcja osiągnęła. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie, a studenci byli pod wrażeniem, że „Żmirłacz” ma już swoje własne wyniki naukowe 🙂

Udział w konferencji był świetną okazją do zdobycia doświadczenia w organizowaniu takich przedsięwzięć, do nawiązania znajomości, poszerzenia naszej wiedzy matematycznej, ale przede wszystkim do uświadomienia kolegów i koleżanek (a nawet pracowników naukowych UAMu!) o istnieniu „Żmirłacza” – jedynego koła naukowego matematyków dyskretnych w Polsce. Reprezentantki serdecznie dziękują za możliwość wyjazdu do Poznania!”

Konferencja studencka „Oblicze” 2016