Sekcja Metod Probabilistycznych, Algebraicznych i Topologicznych działa pod opieką dr. Jakuba Przybyło i zajmuje się wykorzystaniem w teorii grafów metod z innych dziedzin matematyki. Obszary działalności oraz stosowane metody to między innymi:

  • kolorowanie rozróżniające sąsiadów przez sumy
  • twierdzenie Combinatorial Nullstellensatz
  • metoda rozładowania (ang. discharging method)
  • lokalny lemat Lovásza, nierówność Chernoffa, nierówność Talagranda

Spotkania sekcji odbywają się w piątki o godzinie 10:00.