Być mate­ma­ty­kiem to wiel­ka odpowiedzialność.

Być mate­ma­ty­kiem to wiel­ka odpowiedzialność.