Mate­ma­ty­ka to język, w któ­rym nie moż­na wyra­zić nie­pre­cy­zyj­nych czy mgli­stych myśli.

Mate­ma­ty­ka to język, w któ­rym nie moż­na wyra­zić nie­pre­cy­zyj­nych czy mgli­stych myśli.