Koniecz­ność mate­ma­ty­ki jest zro­zu­mia­ła sama przez się.

Koniecz­ność mate­ma­ty­ki jest zro­zu­mia­ła sama przez się.