Nie przej­muj się, jeże­li masz pro­ble­my z mate­ma­ty­ką. Zapew­niam cię, że ja mam jesz­cze większe.

Nie przej­muj się, jeże­li masz pro­ble­my z mate­ma­ty­ką. Zapew­niam cię, że ja mam jesz­cze większe.