Naukę budu­je się z fak­tów tak, jak dom budu­je się z cię­gieł, ale samo nagro­ma­dze­nie fak­tów nie jest jesz­cze nauką, podob­nie jak kupa cegieł nie jest domem.

Naukę budu­je się z fak­tów tak, jak dom budu­je się z cię­gieł, ale samo nagro­ma­dze­nie fak­tów nie jest jesz­cze nauką, podob­nie jak kupa cegieł nie jest domem.