Mate­ma­ty­ka nie może wypeł­nić życia, ale jej nie­zna­jo­mość już nie­jed­ne­mu je wypełniła.

Mate­ma­ty­ka nie może wypeł­nić życia, ale jej nie­zna­jo­mość już nie­jed­ne­mu je wypełniła.