Z raju, jaki stwo­rzył nam Can­tor, nikt nie powi­nien móc nas wypędzić.

Z raju, jaki stwo­rzył nam Can­tor, nikt nie powi­nien móc nas wypędzić.