Mate­ma­tyk, któ­ry umie tyl­ko uogól­niać, jest jak mał­pa, któ­ra potra­fi tyl­ko wspi­nać się w górę.

Mate­ma­tyk, któ­ry umie tyl­ko uogól­niać, jest jak mał­pa, któ­ra potra­fi tyl­ko wspi­nać się w górę.