Roz­kwit i dosko­na­łość mate­ma­ty­ki są ści­śle zwią­za­ne z dobro­by­tem państwa.

Roz­kwit i dosko­na­łość mate­ma­ty­ki są ści­śle zwią­za­ne z dobro­by­tem państwa.