Mate­ma­ty­ka jest tym, czym zaj­mu­ją się ludzie kompetentni.

Mate­ma­ty­ka jest tym, czym zaj­mu­ją się ludzie kompetentni.