Huma­ni­sty­ka jest w szko­le śred­niej waż­niej­sza od mate­ma­ty­ki. Mate­ma­ty­ka to za ostry instru­ment, to nie dla dzieci…

Huma­ni­sty­ka jest w szko­le śred­niej waż­niej­sza od mate­ma­ty­ki. Mate­ma­ty­ka to za ostry instru­ment, to nie dla dzieci…