Żaden kraj z ambi­cja­mi nie może być kra­jem anal­fa­be­tów matematycznych.

Żaden kraj z ambi­cja­mi nie może być kra­jem anal­fa­be­tów matematycznych.