W każ­dej wie­dzy jest tyle praw­dy, ile jest w niej matematyki.

W każ­dej wie­dzy jest tyle praw­dy, ile jest w niej matematyki.