Mate­ma­ty­ka jest drzwia­mi i klu­czem do nauki. 

Mate­ma­ty­ka jest drzwia­mi i klu­czem do nauki.