Mate­ma­ty­ka jest uni­wer­sal­na: nie ma rze­czy, któ­ra była­by jej obca.

Mate­ma­ty­ka jest uni­wer­sal­na: nie ma rze­czy, któ­ra była­by jej obca.