Czy­sta mate­ma­ty­ka to poezja logicz­ne­go myślenia.

Czy­sta mate­ma­ty­ka to poezja logicz­ne­go myślenia.