Ale nawet mate­ma­ty­ka, naj­szla­chet­niej­sza i naj­bar­dziej abs­trak­cyj­na ze wszyst­kich nauk, nosząc koro­nę wyso­ko ku górze, korze­nia­mi musi głę­bo­ko tkwić w zie­mi, na któ­rej żyjemy.

Ale nawet mate­ma­ty­ka, naj­szla­chet­niej­sza i naj­bar­dziej abs­trak­cyj­na ze wszyst­kich nauk, nosząc koro­nę wyso­ko ku górze, korze­nia­mi musi głę­bo­ko tkwić w zie­mi, na któ­rej żyjemy.