Kraj bez mate­ma­ty­ki nie wytrzy­ma współ­za­wod­nic­twa z tymi, któ­rzy upra­wia­ją matematykę.

Kraj bez mate­ma­ty­ki nie wytrzy­ma współ­za­wod­nic­twa z tymi, któ­rzy upra­wia­ją matematykę.