Potę­ga mate­ma­ty­ki pole­ga na pomi­ja­niu wszyst­kich myśli zbęd­nych i cudow­nej oszczęd­no­ści ope­ra­cji myślowych.

Potę­ga mate­ma­ty­ki pole­ga na pomi­ja­niu wszyst­kich myśli zbęd­nych i cudow­nej oszczęd­no­ści ope­ra­cji myślowych.