Jeśli chcesz coś osią­gnąć w mate­ma­ty­ce, musisz uczyć się od mistrzów, a nie od podmistrzów.

Jeśli chcesz coś osią­gnąć w mate­ma­ty­ce, musisz uczyć się od mistrzów, a nie od podmistrzów.