Aksjo­ma­ty mają naj­więk­szy sto­pień ogól­no­ści i są począt­kiem wszystkiego.

Aksjo­ma­ty mają naj­więk­szy sto­pień ogól­no­ści i są począt­kiem wszystkiego.