Celem obli­czeń nie są same licz­by, lecz ich zrozumienie.

Celem obli­czeń nie są same licz­by, lecz ich zrozumienie.