Żad­na nauka nie wzmac­nia tak wia­ry w potę­gę umy­słu ludz­kie­go, jak matematyka.

Żad­na nauka nie wzmac­nia tak wia­ry w potę­gę umy­słu ludz­kie­go, jak matematyka.