Mię­dzy duchem a mate­rią pośred­ni­czy matematyka.

Mię­dzy duchem a mate­rią pośred­ni­czy matematyka.