Mate­ma­ty­ka jest alfa­be­tem, za pomo­cą któ­re­go Bóg opi­sał wszechświat.

Mate­ma­ty­ka jest alfa­be­tem, za pomo­cą któ­re­go Bóg opi­sał wszechświat.