Mate­ma­ty­ka: przy­ła­py­wa­nie nie­skoń­czo­no­ści na gorą­cym uczynku.

Mate­ma­ty­ka: przy­ła­py­wa­nie nie­skoń­czo­no­ści na gorą­cym uczynku.